Aardwarmte Plaza

Aardwarmte Plaza

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is warmte die op grotere diepten beschikbaar is. Aardwarmte is vanaf circa 1,5 km te gebruiken voor directe verwarming (zonder warmtepompen) van woningen en kassen en vanaf vijf kilometer diepte ook voor de industrie en (met een redelijk rendement) voor de productie van elektriciteit. Er zijn momenteel 16 lopende projecten in Nederland. Deze projecten zijn voornamelijk in de glastuinbouw. Meerdere projecten worden ontwikkeld in de woningbouw en in de industrie.

De Aardwarmte Plaza groep zet zich in om meer mensen te informeren en te helpen bij hun aardwarmteproject. Elk jaar staat de Aardwarmte Plaza groep gezamenlijk op de Horticontact beurs en worden er seminars georganiseerd. Dit jaar staat het project Nature’s Heat in beeld. Alle partners van het Aardwarmte Plaza leveren een aandeel in dit project. De verschillende partners vormen samen een team die een geheel aardwarmteproject uit kunnen voeren. Door het stappenplan aardwarmte goed te coördineren en te stroomlijnen als team ontstaan er geen subprojecten of onduidelijkheden in wat er verwacht mag worden. Hierdoor wordt de doorlooptijd van een aardwarmteproject verkort, kunnen onnodige kosten vermeden worden en wordt de kwaliteit gewaarborgd. U kunt ook individueel de partners benaderen voor vragen en opdrachten. De partners zijn onafhankelijk en kunnen elk jaar ook wisselen afhankelijk van welk project in beeld is.

Waarom aardwarmte?

De mogelijkheden van aardwarmte zijn bijzonder groot. De enorme energiebesparing en de efficiëntie die ermee wordt bereikt zal, met de stijgende energiekosten, de aantrekkelijkheid ervan verder vergroten. Het gebruik van aardwarmte biedt de ondernemer zekerheid over de energiekosten van de lange termijn. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen. Daarnaast hebben de installaties voor aardwarmte een langere levensduur; een aardwarmtebron produceert tientallen jaren; een WKK is na 10 jaar technisch afgeschreven.

Eén van de belangrijkste voordelen van het gebruik van aardwarmte is de leveringszekerheid. Aardwarmte is niet afhankelijk van schommelingen in de weersgesteldheid. Daarnaast is de winning van aardwarmte technisch gezien een betrouwbare, bewezen techniek, waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van de ervaringen uit de olie- en gasindustrie.

In de aardkern zit veel warmte opgeslagen. In de buitenste 6 kilometer van de aardkost ligt aan warmte al 50.000 keer meer energie opgeslagen dan de totale olie- en gasvoorraad. Door gebruik te gaan maken van aardwarmte kan deze duurzame energibron worden benut, wat een enorme besparing geeft op gebruik van “hoogwaardig”aardgas (fossiele brandstof) en zorgt voor reductie van de CO2-uitstoot (vastgelegd in het Kyoto-verdrag).