Nature’s Heat

Dit jaar staat het project Nature’s Heat in beeld. Alle partners van het Aardwarmte Plaza leveren een aandeel in dit project. Nature's Heat is een gezamenlijk initiatief van negen tuinbouwbedrijven in Kwintsheul, met een gezamenlijke oppervlakte van 51 hectare en zeer uiteenlopende  teelten. De boring is gestart in de zomer van 2016. De diepte is 2.500 meter en de warmte die omhoog gepompt wordt is circa 85 graden. Het te verwachten vermogen van de bron is circa 16 MWth (P50). Daarmee is een besparing op aardgas te verwachten van circa 22 miljoen m3, een uitstootverlaging van circa 40 miljoen kg CO2 en 72.000 kg NOx per jaar. De boring en de bouw van de warmtecentrale en het distributienet is een turnkey-project van GERF (Geothermal Energy Realisation and Financing), een werkmaatschappij van Daldrup. De bancaire financiering is bij ING.

Voor meer informatie over Nature’s Heat kunt u terecht op de website: www.naturesheat.nl